WPF-KODLASANA

WPF Implicit Styles

Önceki yazılarımızda element üzerinden background ve foregrounda tek tek kodla renklendirme yapmış ardından staticresources kullanmış ve bunları da App.xmal altında toplamıştık. Şimdi ise tüm butonlar ve labellar için toplu işlemler yapabileceğimiz “style” kodlarını görelim.