C dilinde scanf, printf ve string kullanımı

C dilinde scanf, printf ve string kullanımı

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <locale.h> int main() {   setlocale(LC_ALL, "Turkish");  char alanAdi[] = "KODLASANA.COM";  printf("%d \n", strlen(alanAdi));  //Ekranda 13 yazar  char isim[15];  printf("Lütfen bir isim giriniz... \n");  scanf("%s", isim);  int uzunluk=strlen(isim);  printf(" \"%s\" uzunluğu: %d karakterdir.",isim,uzunluk);   return 0; } 

strlen methodu, string.h kütüphanesi eklendiğinde çalışır ve char dizisini, katarları sayar.

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <locale.h> #include <string.h> int main(void) { setlocale(LC_ALL, "Turkish"); int dogumTarihi; char adivesoyadi[50]; printf("HOŞ GELDİNİZ!\n"); printf("Adınızı ve Soyadınızı giriniz:\n"); gets(adivesoyadi); printf("Doğum tarihinizi giriniz:\n"); scanf("%d", &dogumTarihi); printf("Girdileriniz kaydedildi."); printf("...\n..."); printf("Şahıs Bilgileri: %d doğumlu %s \n", dogumTarihi,adivesoyadi); return 0; }

gets ile boşluklu isimler de alınır.

For döngüsünü de kullanalım:

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <locale.h> int main() {   setlocale(LC_ALL, "Turkish");  char alanAdi[] = "KODLASANA.COM";  printf("%d \n", strlen(alanAdi));  //Ekranda 13 yazar  char isim[15];  printf("Lütfen bir isim giriniz... \n");   gets(isim);  int uzunluk=strlen(isim);  printf(" \"%s\" uzunluğu: %d karakterdir.",isim,uzunluk);  printf("\nADI YUKARIDAN AŞAĞIYA SIRALAYALIM \n");   for(int i=0;i<uzunluk;i++){     printf("%c \n", isim[i]);   } //DİZİMİZİ TERSTEN EKRANA YAZALIM for(int i=uzunluk; i>=0; i--){   printf("%c \n", isim[i]); }  return 0; } 

for(başlangıç; sonuc şartı; her dönüşte artırma/azaltma durumu){

}


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir