Basit Codefirst Örneği-1

Basit Codefirst Örneği-1

CodeFirst, C# projemizde kod ile veritabanı oluşturma işlemiydi. Yeni bir proje oluşturup projemize Entity Framework’ü komut ekranından yada solution explorer’da projenizi sağ tuş yaparak Manage NuGet Packages alanından yükleyebiliyorduk.

EntityFramework’ü yüklediğimizi varsayarsak ürün ve mağazaların olduğu bir proje için classlarımızı oluşturalım;

  public class Product   {     public int ID { get; set; }     public string Name { get; set; }     public int StoreID { get; set; }     public Store Store { get; set; }   }    public class Store   {     public int ID { get; set; }     public string Name { get; set; }     public IEnumerable<Product> Products { get; set; }   }   

Basit örnek olması açısından 2 class oluşturduk. Şimdi Context classımızı oluşturalım. Bu classta veya app.config dosyasında veritabanı bağlantısını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ek olarak veritabanımıza eklenecek olan tablolarımızı da DbSet tipli property ile çağırmamız gerekiyor.

  public class ProjectContext : DbContext   {     public ProjectContext()     {       Database.Connection.ConnectionString = @"Server=.; Database= OrnekDB; Uid=sa; pwd=123;";     }     public DbSet<Product> Products { get; set; }     public DbSet<Store> Stores { get; set; }   }

Ardından Tools >> Package Manager Console ekranına gerelerek Migrationsların oluşması için enable-migrations komutu ile migrationa başlayabilir, oluşan Configuration classının içerisindeki AutomaticMigrationsEnabled değerini AutomaticMigrationsEnabled = true; yaparak, update-database komutuyla işlemlerinizi devam ettirebilirsiniz. Ayrıca bu işlemi kısaca enable-migrations -EnableAutomaticMigration komutu ile de yapabilirsiniz.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir