C# dilinde aritmatiksel operatörler

C# dilinde aritmatiksel operatörler

Toplama, Çıkartma, Bölme, Çarpma, Mod alma, ++, –, += ve -= operatörlerinin bulunduğu kodlarımız… Ve region kullanımı.

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S2.D1.AritmatikselOperatorler {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       //Aritmatiksel operatörler       /*       * + Toplama       * - Çıkartma       * / bölme       * * çarpma       * % mod alma işlemlerinde       * ÖRNEK: MOD ALMAK 10%3=1 değerini verir. Bölümünden kalan...       * -- çıkartma işleminde kullanılır       * ++ toplama işleminde kullanılır        * -=       * += gibi işlemler kullanırız.       */       //TOPLAMA OPERATÖRÜ       #region TOPLAMA İŞLEMLERİ       int toplamOperatoruSayi1 = 10;       int toplamOperatoruSayi2 = 15;       int toplamOperatoruToplam = toplamOperatoruSayi1 + toplamOperatoruSayi2; // 10+15=25 şeklinde değişkene atanır       Console.WriteLine("Toplam: " + toplamOperatoruToplam);       #endregion       //1 - UYGULAMA: Ekran üzerinden girilen iki farklı sayıyı toplayan bir uygulama yazıyoruz       #region TOPLAMA İŞLEMİ UYGULAMASI       int girilenSayi1;       int girilenSayi2;       Console.WriteLine("\nToplama işlemi için ilk sayıyı giriniz: ");       girilenSayi1 = int.Parse(Console.ReadLine());       Console.WriteLine("\nToplama işlemi için ikinci sayıyı giriniz:");       girilenSayi2 = int.Parse(Console.ReadLine());       int toplamaIslemi = girilenSayi1 + girilenSayi2;       //Console.WriteLine("\nToplama işleminin sonucu: "+toplamaIslemi);       //Yada       Console.WriteLine("\nToplama işleminin sonucu: " + (girilenSayi1 + girilenSayi2));       #endregion       //UYGULAMA SONU -1       //ÇIKARTMA       #region ÇIKARTMA OPERATÖRÜ       int cikartOperatoruSayi1 = 30;       int cikartOperatoruSayi2 = 10;       int cikartOperatoruSonuc = cikartOperatoruSayi1 - cikartOperatoruSayi2; // sayı1-sayi2 işleminin sonucunu değişkene atar       Console.WriteLine("\nÇıkartma işleminin sonuncu: {0}", cikartOperatoruSonuc);       #endregion       #region ÇIKARTMA İŞLEMİ UYGULAMASI       int girilenSayi3;       int girilenSayi4;       Console.WriteLine("\nÇıkartma işlemi için ilk sayıyı giriniz: ");       girilenSayi3 = int.Parse(Console.ReadLine());       Console.WriteLine("\nÇıkartma işlemi için ikinci sayıyı giriniz:");       girilenSayi4 = int.Parse(Console.ReadLine());       int cikartmaIslemi = girilenSayi3 - girilenSayi4;       //Console.WriteLine("\nÇıkartma işleminin sonucu: "+cikartmaIslemi);       //Yada       Console.WriteLine("\nÇıkartma işleminin sonucu: " + (girilenSayi3 - girilenSayi4));       #endregion       //BÖLME       #region BÖLME OPERATÖRÜ       int bolmeOperatoruSayi1 = 30;       int bolmeOperatoruSayi2 = 2;       int bolmeOperatoruSonuc = bolmeOperatoruSayi1 / bolmeOperatoruSayi2;       Console.WriteLine("Bölme İşlemi Sonucu: {0}",bolmeOperatoruSonuc);       #endregion        //ÇARPMA İŞLEMİ       #region ÇARPMA OPERATÖRÜ       int carpmaOperatoruSayi1 = 10;       int carpmaOperatoruSayi2 = 2;       int carpmaOperatoruSonuc = carpmaOperatoruSayi1 * carpmaOperatoruSayi2; // sayı1 ve sayı2yi çarpar değişkene atar       Console.WriteLine("Çarpma İşleminin Sonucu: {0}", carpmaOperatoruSonuc);       #endregion       //MOD ALMAK       #region MOD ALMA OPERATORU       int modOperatoruSayi1 = 10;       int modOperatoruSayi2 = 3;       int modOperatoruSonuc = modOperatoruSayi1 % modOperatoruSayi2; // sayı1in sayı2ye göre modunu alır       Console.WriteLine("Mod işlemi sonucu: {0}", modOperatoruSonuc);       #endregion       #region -- ve ++ OPERATÖRÜNÜN İNCELENMESİ       int aritmatikselSayi = 40;       aritmatikselSayi++; // dediğimizde sayı 1 artar. Yani sayi=sayi+1; anlamına gelir.       aritmatikselSayi--; // dediğimizde sayi 1 eksilir. Yani sayi=sayi-1; anlamına gelir.       //Hızlı kullanım için varlardır.       aritmatikselSayi += 5; // 40+5 işlemi anlamına gelir.       aritmatikselSayi -= 5; // Üstteki işlemde 45 olan değerden 5 çıkartırız.       #endregion        Console.ReadLine();     }   } } 

Region kullanımını anlamayanlar için: region idemizde kodların bir arada durmasını sağlar sol taraftan + veya – iconlarına basarak kodları gizleyip açabiliriz. Karmaşadan bizleri kurtarır. Derlenen uygulamada görünmez. Yorum satırı gibidirler.

C# dilinde aritmatiksel operatörler

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir