C# dilinde classlar

C# dilinde classlar

Nesne Yönelimli Programlamanın en önemli elemanı olan classları görelim…

Musteri.cs Dosyamız:

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S8.D1.OOPNedirr {   class Musteri   {     public string isim;     public string soyisim;     public string TCKimlikNumara;     public int cinsiyet; // 71 : bay, 72: bayan   } } 

Program.cs dosyamız:

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S8.D1.OOPNedirr {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       Musteri m1 = new Musteri();       m1.TCKimlikNumara = "54754718258";       m1.isim = "Tutku";       m1.soyisim = "ÇAKIR";       m1.cinsiyet = 71;        Console.ReadLine();     }   } } 

Başka bir nesne örneği daha oluşturalım ve önceki oluşturulan değerlere işaret edelim:

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S8.D1.OOPNedirr {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       Musteri m1 = new Musteri();       m1.TCKimlikNumara = "54754718258";       m1.isim = "Tutku";       m1.soyisim = "ÇAKIR";       m1.cinsiyet = 71;       Musteri m2 = m1;       //m1 neyi işaret ediyorsa m2 de onu işaret etsin.       Console.WriteLine(m2.isim);       //Ekranda Tutku yazar       m2.isim = "Murat";       Console.WriteLine(m1.isim);       //Ekranda Murat yazar       m1 = null;       m2 = null;       string isim = m2.isim; //m2 yukarıda null olduğundan hata döndürür.       Console.ReadLine();     }   } } 

Yapıcı metot kısayolu ctor yazılarak 2 kez tab tuşuna bastığınızda oluşur. Classınızın içinde bunu yapmanız gerekir. Yapıcı metot class ile aynı adı alır. Nesne örneklendiğinde o metot kullanılır.

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S8.D1.OOPNedirr {   class Musteri   {     public Musteri() //Yapıcı metot     {       TCKimlikNumara = "1234567890";     }     public Musteri(string tckimlikno) //Yapıcı metot     {       TCKimlikNumara = tckimlikno;     }     public Musteri(string tckimlikno, string _isim) //Yapıcı metot     {       TCKimlikNumara = tckimlikno;       this.isim = _isim;     }     public Musteri(string tckimlikno, string _isim, string _soyisim) //Yapıcı metot     {       TCKimlikNumara = tckimlikno;       isim = _isim;       soyisim = _soyisim;     }      public string isim;     public string soyisim;     public string TCKimlikNumara;     public int cinsiyet; // 71 : bay, 72: bayan   } } 

Program.cs

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S8.D1.OOPNedirr {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       Musteri m1 = new Musteri();       Console.WriteLine(m1.TCKimlikNumara);       //Yapıcı Metotta atanan değer ekrana yazılır.       m1.TCKimlikNumara = "54754718258";       m1.isim = "Tutku";       m1.soyisim = "ÇAKIR";       m1.cinsiyet = 71;       Musteri m2 = m1;       //m1 neyi işaret ediyorsa m2 de onu işaret etsin.       Console.WriteLine(m2.isim);       //Ekranda Tutku yazar       m2.isim = "Murat";       Console.WriteLine(m1.isim);       //Ekranda Murat yazar       m1 = null;       m2 = null;       //string isim = m2.isim; //m2 yukarıda null olduğundan hata döndürür.       Musteri m3 = new Musteri("51251218258", "Kodlasana.com");       Console.WriteLine(m3.isim);       //ekranda kodlasana.com yazar       Console.WriteLine(m3.TCKimlikNumara);       //ekranda 51251218258 yazar       Console.ReadLine();     }   } } 

Örneklerde hep classa ait değişkenleri çağırdık aynı şekilde tanımladığımız metotları da çağırabilir, metoda veri gönderebilir, değer döndüren metotlardan veri alıp ekrana basabiliriz.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir