C# dilinde diziler

C# dilinde diziler

Gerçek hayatta pek karşımıza çıkmasa da eğitim hayatınızda karşınıza çıkacak diziler konusuna ait kodlar:

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S5.D1.DiziNedir {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       string[] ogrenciIsimListesi = new string[5];       //ogrenciIsimListesi adında 5 elemanlı dizi oluşturduk       ogrenciIsimListesi[0] = "Tutku ÇAKIR";       ogrenciIsimListesi[1] = "Ahmet Şerif";       ogrenciIsimListesi[2] = "Habibe Gökçe";       ogrenciIsimListesi[3] = "Mustafa Sert";       ogrenciIsimListesi[4] = "Fatma Şahin";       Console.WriteLine("Tek eleman çağırdık: {0}",ogrenciIsimListesi[1]);//1 indisli öğrenciyi yazdırdık       Console.WriteLine("\nForeach Döngüsü ile listeliyoruz");       foreach (string ogrenci in ogrenciIsimListesi)       {         Console.WriteLine(ogrenci);       }       //foreach ile tüm diziyi ekrana yazdırdık       Console.WriteLine("\nFor Döngüsü ile listeliyoruz");       for(int i=0; i < ogrenciIsimListesi.Length; i++)       {         Console.WriteLine(ogrenciIsimListesi[i]);       }       //.Length dizinin boyutunu ifade eder.       //For ile yazdırıyoruz.         Console.ReadLine();     }   } } 

Örnek 1:

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S5.D1.DiziNedir {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       /*       * int tipinde dizi oluşturacağız       * eleman sayısını kullanıcı belirleyecek       * kullanıcı bu elemanlara değer atayacak       * bu dizi elemanlarının değerlerini toplayıp ekrana yazdıracağız       */       int elemanSayisi = 0;       Console.WriteLine("Lütfen oluşturmak istediğiniz veri kümesinin uzunluğunu giriniz");       elemanSayisi = int.Parse(Console.ReadLine());       int[] uygulama1Dizi = new int[elemanSayisi];       for (int i = 0; i < elemanSayisi; i++) {         Console.WriteLine("Dizinin {0}. elemanı için bir sayı giriniz:",i+1);         uygulama1Dizi[i] = int.Parse(Console.ReadLine());       }       //istersek girilen her değeri bir değişkende de toplayabiliriz.       // mesela int toplam+=int.Parse(Console.ReadLine()); yazabilirdim.       //Ama dizimiz dolduktan sonra foreach ile toplam bunu listeyip ekranda toplayalım       int toplam = 0;       foreach (int sayilar in uygulama1Dizi)       {         Console.WriteLine("\t{0}",sayilar);         toplam += sayilar;       }       Console.WriteLine("+___________________\n\t{0}",toplam);       Console.ReadLine();     }   } } 

Örnek kodun ekran alıntısı:

C# dilinde diziler

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir