C# dilinde for döngüsü kullanımı

C# dilinde for döngüsü kullanımı

Programlamada neredeyse en çok kullandığımız döngülerden biri olan for döngüsüne değinelim.

For göndüsü genel kullanımı

      for (int i = 0; i <=10 ; i++)       {         Console.WriteLine("Bu bir for döngüsüdür");         //for şartı içini incelediğinizde i = 0'dan başlar i'10 dahil 10'a kadar devam eder, i++ yazıldığından birer artar.         //ekrana 11 kez Bu bir for döngüsüdür yazar.       }

Örnek 1

      // Ekran üzerinden 1-10 arasındaki sayıları ekran üzerinde yazdılarım       for (int i = 1; i <=10; i++)       {         Console.WriteLine(i);       }

Örnek 2: Kodu direkt paylaşamadık sistem güvenlik gerekçesiyle yazı ekletmiyor bu yüzden ekran görüntüsünü paylaşıyoruz.

C# dilinde for döngüsü kullanımı

Örnek 3:

      /*       * Kullanıcı ekran üzerinden sayı girişi yapacak       * biz girilen sayının faktoriyel hesabını alıp ekrana yazdıracağız.       */       int girilenSayi=0, faktoriyel=1;       Console.Write("Faktoriyelini almak istediğiniz bir sayı giriniz:");       girilenSayi = int.Parse(Console.ReadLine());       for(int i=girilenSayi; i>=1; i--)       {         faktoriyel *= i;       }       Console.WriteLine("Girdiğiniz {0} sayısının faktoriyel değeri: {1}", girilenSayi,faktoriyel);       Console.ReadLine();

Sonsuz For Döngüsü

      /*Sonsuz döngü kullanımı*/       for (; ; )       {         Console.WriteLine("Sonsuz döngüdür.");       }

break kullanımı

      /*Sonsuz döngü kullanımı*/       int sayac = 0;       for (; ; )       {         //break ve continue anahtar kelimelerini öğreneceğiz         sayac++;         if (sayac == 2) break; //sayac değeri 2 olunca break ile sonsuz döngüden çıkılır.         Console.WriteLine("Sonsuz döngü");       }

continue ve break kullanımı

      /*Sonsuz döngü kullanımı*/       int sayac = 0;       for (; ; )       {         //break ve continue anahtar kelimelerini öğreneceğiz         sayac++;         if (sayac == 2) continue; //sayac değeri 2 olunca continue ile sayac 2 kısmı atlanır.         Console.WriteLine("Sonsuz döngü");         Console.WriteLine(sayac); // ekranda 2 hariç diğer sayac değerleri yazar.         if (sayac == 10) break; //sayac 10 lduğunda break ile sonsuz döngüden çıkılır.       }

İÇ İÇE FOR DÖNGÜSÜ

      // İÇ İÇE FOR DÖNGÜLERİ       for (int i = 0; i < 10; i++)       {         for (int j = 0; j < 5; j++)         {           Console.WriteLine("{0} - {1}",i,j);         }       }

İÇ İÇE FOR DÖNGÜLERİNDE dış alandaki for 1 kez çalıştığında iç döngü tamamen çalışır. Üstteki kodu ekrana yazdırdığımızda:

0 – 0
0 – 1
0 – 2
0 – 3
0 – 4

1 – 0
1 – 1
1 – 2
1 – 3
1 – 4
2 – 0
2 – 1
2 – 2
2 – 3
2 – 4
3 – 0
3 – 1
3 – 2
3 – 3
3 – 4
4 – 0
4 – 1
4 – 2
4 – 3
4 – 4
5 – 0
5 – 1
5 – 2
5 – 3
5 – 4
6 – 0
6 – 1
6 – 2
6 – 3
6 – 4
7 – 0
7 – 1
7 – 2
7 – 3
7 – 4
8 – 0
8 – 1
8 – 2
8 – 3
8 – 4
9 – 0
9 – 1
9 – 2
9 – 3
9 – 4

Çıktısını aldık. Kalın fontlu çıktıya baktığınızda ilk i değeri 0 iken iç döngüdeki j değeri turunu tamamlıyor ardından dışarıdaki for sonraki i değerine geçiyor yani 1 oluyor… Döngüler bu şekilde istenen şart sağlandıkça dönüyor.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir