C# dilinde karşılaştırma operatörleri

C# dilinde karşılaştırma operatörleri

Bu operatörleri karar yapılarında yani if/else yada switch caselerde, döngülerde for/while/do while işlemlerinde kullanırız. Basit ve önemli konulardır. Örnek kodlarımız:

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S2.D2.KarsilastirmaOperatorleri {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       /*       * < Küçüktür       * > Büyüktür       * <= Küçük Eşit       * >= Büyük eşit       * == eşit       * != eşit değil       * ! değil operatörüdür.        * is: tür dönüşümünde kullanılır       * as: tür dönüşümünde kullanılır       * true yada false değeri döndürürler       */       int Sayi1 = 10;       int Sayi2 = 15;       #region KÜÇÜKTÜR OPERATÖRÜ       bool kucukOperatorSonuc = Sayi1 < Sayi2;       Console.WriteLine(kucukOperatorSonuc);       #endregion       #region BÜYÜKTÜR OPERATÖRÜ       bool buyukOperatorSonuc = Sayi1 > Sayi2;       Console.WriteLine(buyukOperatorSonuc);       #endregion       #region KÜÇÜKEŞİTTİR OPERATÖRÜ       bool kucukEsittirSonuc = Sayi1 <= Sayi2; // küçük olmasına veya eşit olmasına bakar. Küçük veya eşitse true sonucu döner       Console.WriteLine(kucukEsittirSonuc);       #endregion       #region BÜYÜKEŞİTTİR OPERATÖRÜ       bool buyukEsittirSonuc = Sayi1 >= Sayi2;       Console.WriteLine(buyukEsittirSonuc);       #endregion        #region EŞİTTİR VE EŞİT DEĞİLDİR OPERATÖRLERİ       bool esittirOperatorSonuc = Sayi1 == Sayi2;       bool esitDegildirSonuc = Sayi1 != Sayi2;       #endregion       #region is ve as OPERATÖRLERİ       object O1 = 2; //BOXING       //int sayi1 = (int)O1; // UNBOXING       bool veritipiKontrol = O1 is int; //01 içindeki değer int mi? true or false.       object O2 = "KODLASANA.COM";       string isim = O2 as string; // O2'NİN içerisindekini stringe çevir demektir.        Console.WriteLine("");       #endregion        Console.ReadLine();     }   } } 

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir