C# dilinde Metotlar

C# dilinde Metotlar

OOP’nin temellerinden biri olan ve kod tekrarını önleyen metotlarla ilgili kodlarımız.

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S7.D1.Metotlar {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       Selamla();       Cikis();     }     private static void Cikis()     {       Console.Write("\nÇıkmak için entera basınız...");       Console.ReadLine();     }     static void Selamla()     { //void geriye değer döndürmeyen metodlardır.       Console.WriteLine("Merhaba");     }        } } 
  class Program   {     static void Main(string[] args)     {       Ogrenci ogr = new Ogrenci();       ogr.SelamlaOgrenci();       Cikis();     }     private static void Cikis()     {       Console.Write("\nÇıkmak için entera basınız...");       Console.ReadLine();     }       }   public class Ogrenci   {     public void SelamlaOgrenci()     {       Console.WriteLine("Merhaba Öğrenci");     }   }
  class Program   {     static void Main(string[] args)     {       Ogrenci ogr = new Ogrenci();       ogr.OgrenciMetot1("Tutku","ÇAKIR");       Cikis();     }     private static void Cikis()     {       Console.Write("\nÇıkmak için entera basınız...");       Console.ReadLine();     }       }   public class Ogrenci   {     /*     * Erişim Belirleyicileri     * public : her yerden erişilebilir     * private : sadece class içinden erişebilir     * protected : class katıldığında kullanabilir     * internal : ilgili kütüphane içerisinde metoda erişilebilir     * internal protected : ilgili kütüphane içerisinde veya kalıtıldıysa metoda erişilebilir     */     public void OgrenciMetot1(string ogrenciAdi,string ogrenciSoyadi)     {       Console.WriteLine("Öğrenci Bilgileri: {0} {1}", ogrenciAdi, ogrenciSoyadi);     }   }

Private methot oluşturalım ve public metot üzerinden başka classta ekrana veri yazdıralım

  class Program   {     static void Main(string[] args)     {       Ogrenci ogr = new Ogrenci();       ogr.OgrenciMetot2();       Cikis();     }     private static void Cikis()     {       Console.Write("\nÇıkmak için entera basınız...");       Console.ReadLine();     }       }   public class Ogrenci   {     private void OgrenciMetot1(string ogrenciAdi,string ogrenciSoyadi)     {       Console.WriteLine("Öğrenci Bilgileri: {0} {1}", ogrenciAdi, ogrenciSoyadi);     }     public void OgrenciMetot2() {       OgrenciMetot1("Tutku", "ÇAKIR");     }   }
 class Program   {     static void Main(string[] args)     {       Matematik mat = new Matematik();       YenidenIslemYap: //goto için label       mat.MenuHazirla();       int kullaniciSecim = int.Parse(Console.ReadLine());       Console.WriteLine("Lütfen 1. sayıyı giriniz:");       decimal kullaniciSayi1= decimal.Parse(Console.ReadLine());       Console.WriteLine("Lütfen 2. sayıyı giriniz:");       decimal kullaniciSayi2 = decimal.Parse(Console.ReadLine());       switch (kullaniciSecim)       {         case 1:           Console.WriteLine("Toplama İşleminin Sonucu: {0}", mat.ToplamaIslemi(kullaniciSayi1, kullaniciSayi2));           break;         case 2:           Console.WriteLine("Çıkartma İşleminin Sonucu: {0}", mat.CikartmaIslemi(kullaniciSayi1, kullaniciSayi2));           break;         case 3:           Console.WriteLine("Çarpma İşleminin Sonucu: {0}", mat.CarpmaIslemi(kullaniciSayi1, kullaniciSayi2));           break;         case 4:           Console.WriteLine("Bolme İşleminin Sonucu: {0}", mat.BolmeIslemi(kullaniciSayi1, kullaniciSayi2));           break;         default:           Console.WriteLine("Girilen değere karşılık işlem bulunamadı...");           Console.WriteLine("Lütfen yeniden deneyiniz...");           System.Threading.Thread.Sleep(2000);           goto YenidenIslemYap;       }       Console.WriteLine("\n\n\nÇıkmak için entera basınız...");       Console.ReadLine();           }   }  public class Matematik   {         public decimal ToplamaIslemi(decimal sayi1, decimal sayi2)     {       return sayi1 + sayi2;     }     public decimal CikartmaIslemi(decimal sayi1, decimal sayi2)     {       return sayi1 - sayi2;     }     public decimal BolmeIslemi(decimal sayi1, decimal sayi2)     {       return sayi1 / sayi2;     }     public decimal CarpmaIslemi(decimal sayi1, decimal sayi2)     {       return sayi1 * sayi2;     }     public void MenuHazirla()     {       Console.Clear();       Console.WriteLine("***Menu***");       Console.WriteLine("1-TOPLAMA");       Console.WriteLine("2-ÇIKARTMA");       Console.WriteLine("3-ÇARPMA");       Console.WriteLine("4-BOLME");       Console.WriteLine("Lütfen değer seçiniz : ");     }   } 

Bir metoda bazı durumlarda gelen parametre için varsayılan değer belirtebiliriz:

public decimal CarpmaIslemi(decimal sayi1, decimal sayi2=15)

Varsayılan değer atamalarını parametrelerin sonuna almalıyız.

Ref ve Out kullanımı

  class Program   {     static void Main(string[] args)     {       /*       *ref ve out önceki .net framework versiyonlarında 1 fark vardı       * framework versiyonu 7.0 olanlar bu farktan etkilenmeyecek       */       int sayi1 = 0;       degerAta(ref sayi1);       Console.WriteLine(sayi1);       Console.ReadLine();     }     static void degerAta(ref int gelenDeger)     {       gelenDeger = 10;     }       } //sayi1 ekrana 10 değerini basar...  class Program   {     static void Main(string[] args)     {       /*       *ref ve out önceki .net framework versiyonlarında 1 fark vardı // out kullanırken eski versiyonda değişkene bir sayı bildirmek gerekirdi       * framework versiyonu 7.0 olanlar bu farktan etkilenmeyecek       */       int sayi1; // eski versiyonda int sayi1=0; belirtilmeliydi.       degerAta(out sayi1);       Console.WriteLine(sayi1);       Console.ReadLine();     }     static void degerAta(out int gelenDeger)     {       gelenDeger = 10;     }       }

Params kullanımı

  class Program   {     static void Main(string[] args)     {       Topla(5, 9, 20, 45, 22, 12, 11, 56); // alınan int değerleri parametredeki diziye atanır       Console.ReadLine();     }      static void Topla(params int[] sayilar)     {       int toplam = 0;       for(int i =0; i < sayilar.Length; i++)       {         toplam += sayilar[i];       }       Console.WriteLine("Toplam: {0}", toplam);     }       }

Metotlara aşırı yüklenme

  class Program   {     static void Main(string[] args)     {       //metotlar aynı isimde ve aynı parametre miktarı istiyorsa int, decimal, string ile farklı kullanımları varsa bunları kullanarak metotlara aşırı yüklenebiliriz.        //decimal toplam = topla(12M, 45M);       //EkrandaGoster(toplam);       EkrandaGoster(topla(12, 33));           }     static void EkrandaGoster(object o)     {       Console.WriteLine(o.ToString());     }     static int topla(int sayi1, int sayi2)     {       int toplam = sayi1 + sayi2;       return toplam;     }     static decimal topla(decimal sayi1, decimal sayi2)     {       decimal toplam = sayi1 + sayi2;       return toplam;     }     static string topla(string metin1, string metin2)     {       return metin1 + " " + metin2;     }   }

LocalFunctions

class Program   {     static void Main(string[] args)     {       LocalFunctionKullanimi(12, 22);           }     //bu özellik .net 7.0 ile gelmiştir. Öncekilerde bu özellik yoktur.     static void LocalFunctionKullanimi(int sayi1, int sayi2)     {       //int topla metoduna dikkat! sadece metodun içinden erişilebilir.       int topla(int gelensayi1, int gelensayi2)       {         return gelensayi1 + gelensayi2;       }       int toplamDeger = topla(sayi1, sayi2);       Console.WriteLine(toplamDeger);     }   }

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir