C# dilinde partial class kullanımı

C# dilinde partial class kullanımı

Bir classın aynı isim kullanarak farklı dosyalardan çağrılması işlemidir. Örneklendiğinde tüm .cs dosyalarındaki field ve metotlara erişilebilir.

Ogrenci.cs Dosyası:

  public partial class Ogrenci   {     public int id { get; set; }     public string isim { get; set; }     public string soyisim { get; set; }     public string ogrenciNumarasi { get; set; }   }

OgrenciMetotlar.cs Dosyası:

public partial class Ogrenci {   public int yeniKayit(Ogrenci O)   {     //Console.WriteLine("Kayıt başarılı");     return 1;   }   public int kayitGuncelle(Ogrenci O)   {     Console.WriteLine("Kayıt Güncellendi");     return 1;   }   public int kayitSil(int id)   {     Console.WriteLine("Kayıt Silindi");     return 1;   } }

Program.cs Dosyası:

class Program {   static void Main(string[] args)   {     Ogrenci o1 = new Ogrenci();     o1.id = 1;     o1.isim = "TUTKU";     o1.soyisim = "ÇAKIR";     o1.ogrenciNumarasi = "20182013100";     int sonuc=o1.yeniKayit(o1);     if (sonuc != 0)     {       Console.WriteLine("Kayıt başarılı");     }     Console.ReadLine();   } }

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir