C# dilinde Sanal Metotlar

C# dilinde Sanal Metotlar

C# OOP programlamada Sanal Metotlar…

İlk olarak konsol uygulamamızda Musteri class’ı oluşturduk. İçine musteriID, isim, soy isim propertylerini ekledik ve Program.cs’de Musteri class’ını örnekleyerek m1 nesnesi için toString() metodunu kullanarak ekrana yazdırdık karşımıza namespaceadi.musteri yazısı çıktı. Musteri class’ına girere override komutunu kullandık ve toString metodunu yeniden düzenledik.

  public class Musteri   {     public int musteriID { get; set; }     public string isim { get; set; }     public string soyisim { get; set; }      //override komutu kalıtımla gelen metodları ezmemizi sağlar     public override string ToString()     {       return isim+" "+soyisim;     }   }
  class Program   {     static void Main(string[] args)     {       Musteri m1 = new Musteri();       m1.isim = "Tutku";       m1.soyisim = "ÇAKIR";       string toStringMesaj = m1.ToString();       Console.WriteLine(toStringMesaj);        Console.ReadLine();     }   }

override komutu ile kalıtım yoluyla gelen virtual metotların ezilmesi sağlanır.

  class baseClass   {     public virtual void ekranaYaz(string data)     {       Console.WriteLine(data);     }   }
class urun:baseClass {   public override void ekranaYaz(string data)   {     // base.ekranaYaz(data); //base ata sınıftan gelir     Console.WriteLine("urun =>"+data);   } }
  class Program   {     static void Main(string[] args)     {       urun urun1 = new urun();       urun1.ekranaYaz("Ürün nesnesi içerisinden bu metot çağrıldı");       baseClass b1 = new baseClass();       b1.ekranaYaz("baseClass nesnesi içerisinden bu metot çağrıldı.");       Console.ReadLine();     }   }

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir