C# OOP - Encapsulation(Kapsülleme)

C# OOP – Encapsulation(Kapsülleme)

Nesneye Yönelimli Programlamayı oluşturan dallardan biri de kapsülleme, sınıflar ve propertyleri bu bölümde sık sık kullanacağız.

Sınıflar: http://kodlasana.com/programlama/c-sharp/c-dilinde-classlar.html

Propertyler: http://kodlasana.com/programlama/c-sharp/c-dilinde-propertyler.html

Static değişken ve metotlar: http://kodlasana.com/programlama/c-sharp/c-static-degisken-ve-metotlar.html

Şimdi normal bir şekilde class oluşturalım ve alanlarla ilgili işlemler yapalım:

Musteri.cs

  internal class Musteri   {     //internal erişim belirleyicisi ile namespace içerisinde nereden çağrılırsa çağrılsın çalışır...        //Classın Alanları(Fieldları) aşağıdadır     public int id;     public string isim;     public string soyisim;   } 

Program.cs

  class Program   {     static void Main(string[] args)     {       Musteri m1 = new Musteri();       m1.id = 1;       m1.isim = "Serkan";       m1.soyisim = "ÇAKIR";     }   }

Üstteki kodlarda herhangi bir kapsülleme işlemi yok. Classlara giriş yaparken kullanıldığı gibi alanlar oluşturup, müşteri nesnesini program.cs’de oluşturup elemanlarına değer atadık.

İlk kapsülleme örneğimiz, Musteri.cs:

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S9.D1.KapsullemeNedir {   internal class Musteri   {     //internal erişim belirleyicisi ile namespace içerisinde nereden çağrılırsa çağrılsın çalışır...      //Classın >> Alanlar(Fieldlar, Değişkenler) aşağıdadır     public int id;     public string isim;     public string soyisim;     private string emailAdress; //bu class dışında başka classtan erişilemez.     //Class >> Property     public string EmailAdress {       get {         return emailAdress; // çağrılan veri       }       set {         emailAdress = value; // atanacak olan veri       }     }    } } 

Program.cs:

  class Program   {     static void Main(string[] args)     {       Musteri m1 = new Musteri();       m1.id = 1;       m1.isim = "Serkan";       m1.soyisim = "ÇAKIR";       /*       * Alanları özelleştirmek için kapsülleme kullanırız. Örnek uygulamalar:       * Mesela field içerisine değer atanamasın ama değer okunabilsin       * Yada field içerisine değer ataması yapılsın ama okunamasın       * Field içerisinde değer ataması yapılsın ama değerin ilk 4 hanesi okunsun.       * Field değer ataması ve okuma işlemleri yapılsın ama bu iki işlem de bizim belirlediğimiz bir süreçten geçsin veri daha sonra gösterilsin.       */       /*       * Class, Field, Property       */       m1.EmailAdress = "serkan.cakir@kodlasana.com";      }   }

Dilerseniz property içinde this kullanabilirsiniz:

    public string EmailAdress {       get {         return this.emailAdress; // çağrılan veri       }       set {         this.emailAdress = value; // atanacak olan veri       }     }

Debug modunda kodları çalıştırdık gelen ekran:

  class Program   {     static void Main(string[] args)     {       Musteri m1 = new Musteri();       m1.id = 1;       m1.isim = "Serkan";       m1.soyisim = "ÇAKIR";       m1.EmailAdress = "serkan.cakir@kodlasana.com"; // property'ye veri gönderdik -- set işlemi       Console.WriteLine(m1.EmailAdress); // veriyi çağırdık ekrana yazdıracağız -- get işlemi       Console.ReadLine();     }   }

Örnek 1: private değişkenden veri okunabilsin ancak veri ataması yapılamasın.

  internal class Musteri   {     //internal erişim belirleyicisi ile namespace içerisinde nereden çağrılırsa çağrılsın çalışır...     public Musteri()     {       id = IDUret();     }     //Classın >> Alanlar(Fieldlar, Değişkenler) aşağıdadır     int id; // erişim belirleyicisi belirtilmediyse c# için varsayılan olarak privatedır.     public string isim;     public string soyisim;     private string emailAdress; //bu class dışında başka classtan erişilemez.     //Class >> Property     public string EmailAdress {       get {         return this.emailAdress; // çağrılan veri       }       set {         this.emailAdress = value; // atanacak olan veri       }     }     public int ID {       get {         return this.id; // veri çekme işlemine izin vereceğiz       }       set {         //atama işlemini yaptırmak istemediğimizden kod girmiyoruz.       }     }     private int IDUret()     {       Random rnd = new Random();       return rnd.Next(1000);     }   }
  class Program   {     static void Main(string[] args)     {       Musteri m1 = new Musteri();       m1.isim = "Serkan";       m1.soyisim = "ÇAKIR";       m1.EmailAdress = "serkan.cakir@kodlasana.com"; // veri gönderdik -- set işlemi       Console.WriteLine(m1.EmailAdress); // veriyi çağırdık ekrana yazdıracağız -- get işlemi       //field içerisine değer atanamasın ama değer okunabilsin       Console.WriteLine(m1.ID);       m1.ID = 5; // Bu kod hata vermese de property kısmında set alanı boş olduğundan değişkene atama yapamaz.       Console.WriteLine(m1.ID);     }   }

Örnek 2: Private olan Field içerisine değer atansın ama değer okunamasın:

Bu durumda property’de get kısmının içi boş bırakılır, set alanı için this.id=value; kodu eklenir.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir