C# OOP - Inheritance(Kalıtım) - Temel Anlatım

C# OOP – Inheritance(Kalıtım) – Temel Anlatım

C# dilinde kalıtım işlemi için iki nokta üst üste yani (:) kullanıyoruz. Örnek: public class ClassAdi:BabaClassAdi{ // şeklinde }

Kalıtım kullanılan küçük sınıf, baba sınıfın public, protected erişim belirleyicili field ve metotlarına new ile nesne üretmeden erişebilir. Örnek kodumuz:

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace WPFCSharp.D1 {   class Program   {     static int para;     int para2;     //Global değişkenler.     static void Main(string[] args)     {       // Konsol projesinde main methodumuz static olduğundan bu metoda çağrılan değişken ve methodlar static olmak zorundadır. Aksi halde o değişkenleri vs. kullanamayız ve hata alırız.       //static değişken ve metotlar ramde direkt oluşturulur.       para = 50;       //para2 static olmadığı için kullanamıyoruz.       BankAccount ba = new BankAccount();       Console.WriteLine(ba.AddToBalance(15));              Console.WriteLine(SimpleMath.Add(15.5, 10)); //SimpleMath classı içinde static method olduğundan new ile örneklemeye gerek yoktur.       ChildBankAccount childBankAccount = new ChildBankAccount();       childBankAccount.AddToBalance(20);       Console.WriteLine(childBankAccount.Balance);       //Balance değeri ChildBankAccount classının constractorında 10 olarak verildiğinden AddToBalance metodunda da +=gelen değer şeklinde kullanıldığından ekrana 30 yazacaktır.       Console.ReadLine();     }   }   class SimpleMath   {     public static double Add(double sayi1, double sayi2)     {       return sayi1 + sayi2;     }   }   class BankAccount   {     private double balance; // değişken     public double Balance //property     {       get       {         if(balance<1000000) //kontrol et         return balance; //çağrılan değer için balance değişkeninin değerini gönder         return 1000000;       }       protected set       {         if(value >0) //bu şekilde dışarıdan gelen atamaların kontrolünü sağlayabiliriz...         balance = value;//dışarıdan gelen değeri balance değişkenine ata.       }     }      public double AddToBalance(double balanceToBeAdded)     {       balance += balanceToBeAdded;       return balance;     }   }   class ChildBankAccount : BankAccount   {     public ChildBankAccount()     {       Balance = 10; // set kısmını protected yaptık. inheritance kullandığımızda bu erişim tipi ile set, get yapabilir değişkenlere ve metotlara erişebiliriz.     }   } } 

Inheritance kısmına odaklanalım:

class ChildBankAccount : BankAccount   {     public ChildBankAccount()     {       Balance = 10; // set kısmını protected yaptık. inheritance kullandığımızda bu erişim tipi ile set, get yapabilir değişkenlere ve metotlara erişebiliriz.     }   } }

Veri ataması yapılan Balance Propertyi inceleyelim:

public double Balance //property     {       get       {         if(balance<1000000) //kontrol et         return balance; //çağrılan değer için balance değişkeninin değerini gönder         return 1000000;       }       protected set       {         if(value >0) //bu şekilde dışarıdan gelen atamaların kontrolünü sağlayabiliriz...         balance = value;//dışarıdan gelen değeri balance değişkenine ata.       }     }
C# OOP - Inheritance(Kalıtım) - Temel Anlatım
Şemayla Açıklayacak olursak; babaya ait araba var, para var… Bunu çocukları alıp kullanabiliyor başkası kullanamıyor :))

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir