C# OOP - Inner Type Kullanımı

C# OOP – Inner Type Kullanımı

Classları iç içe ilişki kurarak çağırma yöntemine inner type diyoruz. Örnek kodlarmız:

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S11.D1.InnerTypeModelleme {   public class MusteriSiparisBilgisi   {     public string siparisNumarasi { get; set; }     public void MusteriSiparisBilgisiTestMetot()     {       Console.WriteLine("Sipariş Bilgisi Test Metodu");     }   } } 
using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S11.D1.InnerTypeModelleme {   public class MusteriIletisimBilgisi   {     public int iletisimTip { get; set; } // 7001 mobil - 7002 sabit hat     public string alankodu { get; set; }     public string numara { get; set; }     public bool aktifPasif { get; set; }     public void MusteriIletisimBilgisiTestMetot()     {       Console.WriteLine("Müşteri İletişim Bilgisi Test");     }   } } 
using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S11.D1.InnerTypeModelleme {   public class MusteriAdres   {     public string adresTip { get; set; }     public string Il { get; set; }     public string Ilce { get; set; }     public string Adres { get; set; }     public void MusteriAdresTestMetot()     {       Console.WriteLine("Müşteri Adres Test Metodu");     }   } } 
using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S11.D1.InnerTypeModelleme {   public class Musteri   {      #region Tekil olarak kullanilan field     public int musteriID { get; set; }     public string tcKimliknumarasi { get; set; }     public string isim { get; set; }     public string soyisim { get; set; }     public DateTime olusturmaTarih { get; set; }     public int kullaniciID { get; set; }     #endregion     #region Inner Type gerektiren fieldlar     public MusteriAdres[] musteriAdresListe;     public MusteriIletisimBilgisi[] musteriIletisimBilgileri;     public MusteriSiparisBilgisi[] musteriSiparisBilgileri;     #endregion      public Musteri()     {       musteriAdresListe = new MusteriAdres[5];       musteriIletisimBilgileri = new MusteriIletisimBilgisi[3];       musteriSiparisBilgileri = new MusteriSiparisBilgisi[10];     }    } } 
using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S11.D1.InnerTypeModelleme {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       Musteri m1 = new Musteri();       m1.musteriID = 1;       m1.tcKimliknumarasi = "15515515155";       m1.isim = "Ahmet";       m1.soyisim = "Kayan";       m1.olusturmaTarih = DateTime.Now;        //m1.musteriAdresListe = new MusteriAdres[5]; böyle de örneklenebilir. Önerilmez. Musteri nesnesinin yapıcı metodunda bunu yap!       m1.musteriAdresListe[0] = new MusteriAdres()       {         Il = "Istanbul",         Ilce="Bahçelievler",         Adres="Adres..",         adresTip="Ofis"       };       m1.musteriIletisimBilgileri[0] = new MusteriIletisimBilgisi();       m1.musteriSiparisBilgileri[0] = new MusteriSiparisBilgisi();       m1.musteriAdresListe[0].MusteriAdresTestMetot();       m1.musteriIletisimBilgileri[0].MusteriIletisimBilgisiTestMetot();       m1.musteriSiparisBilgileri[0].MusteriSiparisBilgisiTestMetot();       // Görüldüğü gibi Musteri.cs dosyamızda yani Musteri classımızda newlenmiş olan MusteriAdres, MusteriIletisimBilgisi, MusteriSiparisBilgisi classlarına ait verilere musteri nesnesi üzerinden ulaşabiliyoruz.        Console.ReadLine();     }   } } 


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

“C# OOP – Inner Type Kullanımı” için 2 yanıt

 1. C# OOP - Inner Type Kullanımı
  Esma

  public Musteri()

  {

  musteriAdresListe = new MusteriAdres[5];

  musteriIletisimBilgileri = new MusteriIletisimBilgisi[3];

  musteriSiparisBilgileri = new MusteriSiparisBilgisi[10];

  }

  bundan sonra Program classında

  m1.musteriAdresListe[0] = new MusteriAdres()

  {

  Il = “Istanbul”,

  Ilce=”Bahçelievler”,

  Adres=”Adres..”,

  adresTip=”Ofis”

  };

  0. indeksi için neden tekrar new ile örneklediğimizi anlayamadım. Yardımcı olur musunuz?

  1. C# OOP - Inner Type Kullanımı
   webtutkusu

   Dizi MusteriAdres tipinde eleman alacağından o elemanı newleyerek dizinin ilk indisine atıyoruz.

   new ClassAdi()
   {
   public int Id{get; set;}
   public int Id2{get; set;}
   public int Id3{get; set;}
   }

   Şeklinde kullanmamızın sebebi de bu nesne tipinde veriyi o diziye göndermektir. Verilen kodları visual studio’da aşama aşama çalıştırırsanız ve paketleri takip ederseniz iç içe ilişkiyi göreceksiniz. İlerleyen konularda da entityframework veya tasarım katmanlarında veya herhangi nesnelerin birleştiği bir yapıda bunu göreceksiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir