C# temel konsol uygulamaları, input, output, Convert ve int.Parse işlemleri

C# temel konsol uygulamaları, input, output, Convert ve int.Parse işlemleri

Temel konsol uygulamalarından ReadLine ile metin veya sayı alımı, writeline ile ekrana yazı yazdırmak, çeşitli string işlemleri ve int.Parse ve Convert arasındaki temel fark.

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S1.D5.ConsolKomutlari {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       string kullanicidanGelenDeger = string.Empty;       //Kullanıcıya mesaj göstermek       Console.Write("Mesaj 1"); // imleç mesaj sonrası aynı satırda kalır.       Console.WriteLine("Mesaj 2"); // imleç mesaj sonrası alt satıra geçer.       //Ekrandaki her şeyi siler       Console.Clear();        // Kullanıcıdan değer alalım       Console.WriteLine("Lütfen adınızı giriniz:");       kullanicidanGelenDeger=Console.ReadLine();       //Elimizde olan değişken veya değişkenleri kullanarak kullanıcıya bir mesaj göstermenin birden fazla yöntemi bulunmaktadır.       //1. yöntem:       string mesaj = "Girmiş olduğunuz isim: " + kullanicidanGelenDeger;       Console.WriteLine(mesaj);       Console.Clear();       //2. yöntem       mesaj = string.Format("Girmiş olduğunuz isim : {0}", kullanicidanGelenDeger);       Console.WriteLine(mesaj);       Console.Clear();       //3. Yöntem       Console.WriteLine("Girmiş olduğunuz isim : {0}", kullanicidanGelenDeger);       Console.Clear();       Console.WriteLine("Lütfen 1-10 arasında bir değer giriniz:");       string gelenDeger = Console.ReadLine();       int sayi1 = int.Parse(gelenDeger); // gelen değeri int tipine döndürür. int'e döndüreremezse hata döndürür       int sayi2 = Convert.ToInt32(gelenDeger); // gelen değeri her durumda int'e döndürmeye çalışır olmazsa 0 basar.       int toplam = sayi1 + 15;       Console.WriteLine("Toplam Değer: {0}", toplam);         Console.ReadLine();     }   } } 

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir