WPF Explicit Styles

WPF Explicit Styles

Style etiketiyle çalışmaya devam ediyoruz. Butonlarımıza stillerini adeta css kullanır gibi App.xmal üzerinden yaptığımız tanımlamalarla şekillendiriyoruz.

MainWindow.xmal Dosyası:

<Window x:Class="WPFGiris.D3.MainWindow"     xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"     xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"     xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"     xmlns:local="clr-namespace:WPFGiris.D3"     mc:Ignorable="d"     Title="Hesap Makinesi" Height="525" Width="350">        <Grid Margin="10">         <Grid.ColumnDefinitions>       <ColumnDefinition Width="*"/>       <ColumnDefinition Width="*"/>       <ColumnDefinition Width="*"/>       <ColumnDefinition Width="*"/>     </Grid.ColumnDefinitions>     <Grid.RowDefinitions>       <RowDefinition Height="2*"/>       <RowDefinition Height="*"/>       <RowDefinition Height="*"/>       <RowDefinition Height="*"/>       <RowDefinition Height="*"/>       <RowDefinition Height="*"/>     </Grid.RowDefinitions>     <Label x:Name="resultLabel" Content="0" Grid.ColumnSpan="4" HorizontalAlignment="Right" VerticalAlignment="Bottom"/>     <Button x:Name="acButton"         Style="{StaticResource additionalButtonStyle}" Click="AcButton_Click" Content="AC" Grid.Row="1" />     <Button x:Name="negativeButton"          Style="{StaticResource additionalButtonStyle}" Click="NegativeButton_Click" Content="+/-" Grid.Row="1" Grid.Column="1" />     <Button x:Name="percentageButton"          Style="{StaticResource additionalButtonStyle}" Click="PercentageButton_Click" Content="%" Grid.Row="1" Grid.Column="2" />     <Button x:Name="divisionButton"         Style="{StaticResource operatorButtonStyle}" Click="OperationButton_Click" Content="/" Grid.Row="1" Grid.Column="3"/>     <Button x:Name="sevenButton"         Style="{StaticResource numberButtonStyle}" Click="NumberButton_Click" Content="7" Grid.Row="2" Grid.Column="0" />     <Button x:Name="eightButton"         Style="{StaticResource numberButtonStyle}" Click="NumberButton_Click" Content="8" Grid.Row="2" Grid.Column="1" />     <Button x:Name="nineButton"         Style="{StaticResource numberButtonStyle}" Click="NumberButton_Click" Content="9" Grid.Row="2" Grid.Column="2" />     <Button x:Name="multiplicationButton"         Style="{StaticResource operatorButtonStyle}" Click="OperationButton_Click"  Content="*" Grid.Row="2" Grid.Column="3" />     <Button x:Name="fourButton"         Style="{StaticResource numberButtonStyle}" Click="NumberButton_Click" Content="4" Grid.Row="3" Grid.Column="0" />     <Button x:Name="fiveButton"         Style="{StaticResource numberButtonStyle}" Click="NumberButton_Click" Content="5" Grid.Row="3" Grid.Column="1" />     <Button x:Name="sixButton"         Style="{StaticResource numberButtonStyle}" Click="NumberButton_Click" Content="6" Grid.Row="3" Grid.Column="2" />     <Button x:Name="substractionButton"         Style="{StaticResource operatorButtonStyle}" Click="OperationButton_Click" Content="-" Grid.Row="3" Grid.Column="3" />     <Button x:Name="oneButton"         Style="{StaticResource numberButtonStyle}" Click="NumberButton_Click" Content="1" Grid.Row="4" Grid.Column="0" />     <Button x:Name="twoButton"         Style="{StaticResource numberButtonStyle}" Click="NumberButton_Click" Content="2" Grid.Row="4" Grid.Column="1" />     <Button x:Name="threeButton"         Style="{StaticResource numberButtonStyle}" Click="NumberButton_Click" Content="3" Grid.Row="4" Grid.Column="2" />     <Button x:Name="plusButton"         Style="{StaticResource operatorButtonStyle}" Click="OperationButton_Click" Content="+" Grid.Row="4" Grid.Column="3" />     <Button x:Name="zeroButton"         Style="{StaticResource numberButtonStyle}" Click="NumberButton_Click" Content="0" Grid.Row="5" Grid.ColumnSpan="2" />     <Button x:Name="dotButton"         Style="{StaticResource numberButtonStyle}" Click="DotButton_Click" Content="." Grid.Row="5" Grid.Column="2" />     <Button x:Name="equalButton"         Style="{StaticResource operatorButtonStyle}" Click="EqualButton_Click" Content="=" Grid.Row="5" Grid.Column="3" Cursor="Hand"/>   </Grid> </Window> 

App.xmal dosyası:

<Application x:Class="WPFGiris.D3.App"       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"       xmlns:local="clr-namespace:WPFGiris.D3"       StartupUri="MainWindow.xaml">   <Application.Resources>     <SolidColorBrush x:Key="numbersColor" Color="#000000"/>     <SolidColorBrush x:Key="operatorsColor" Color="Green" />     <SolidColorBrush x:Key="foregroundColor" Color="White"/>         <Style TargetType="Button">       <Setter Property="Foreground" Value="White" />       <Setter Property="FontSize" Value="25" />       <Setter Property="Margin" Value="5"/>     </Style>     <Style TargetType="Button" x:Key="numberButtonStyle">       <Setter Property="Foreground" Value="White" />       <Setter Property="FontSize" Value="20" />       <Setter Property="Margin" Value="5" />       <Setter Property="Background" Value="{StaticResource numbersColor}" />     </Style>     <Style TargetType="Button" x:Key="operatorButtonStyle" BasedOn="{StaticResource numberButtonStyle}">       <Setter Property="Background" Value="{StaticResource operatorsColor}" />     </Style>     <Style TargetType="Button" x:Key="additionalButtonStyle" BasedOn="{StaticResource numberButtonStyle}">       <Setter Property="Background" Value="LightGray" />       <Setter Property="Foreground" Value="Black"/>     </Style>          <Style TargetType="Label">       <Setter Property="FontSize" Value="70" />     </Style>         </Application.Resources> </Application> 

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir