WPF ile Hesap Makinesi Uygulaması

WPF ile Hesap Makinesi Uygulaması

Şu zamana kadar yazdığımız yazılarımızda bulunan kodlarımız ve C# bilginiz ile basit bir hesap makinesi uygulaması geliştirdik.

XMAL Arayüzü:

<Window x:Class="WPFGiris.D3.MainWindow"     xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"     xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"     xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"     xmlns:local="clr-namespace:WPFGiris.D3"     mc:Ignorable="d"     Title="Hesap Makinesi" Height="525" Width="350">   <Grid Margin="10">         <Grid.ColumnDefinitions>       <ColumnDefinition Width="*"/>       <ColumnDefinition Width="*"/>       <ColumnDefinition Width="*"/>       <ColumnDefinition Width="*"/>     </Grid.ColumnDefinitions>     <Grid.RowDefinitions>       <RowDefinition Height="2*"/>       <RowDefinition Height="*"/>       <RowDefinition Height="*"/>       <RowDefinition Height="*"/>       <RowDefinition Height="*"/>       <RowDefinition Height="*"/>     </Grid.RowDefinitions>     <Label x:Name="resultLabel" Content="0" Grid.ColumnSpan="4" HorizontalAlignment="Right" VerticalAlignment="Bottom" FontSize="60"/>     <Button x:Name="acButton" Click="AcButton_Click" Content="AC" Grid.Row="1" Margin="5"/>     <Button x:Name="negativeButton" Click="NegativeButton_Click" Content="+/1" Grid.Row="1" Grid.Column="1" Margin="5"/>     <Button x:Name="percentageButton" Click="PercentageButton_Click" Content="%" Grid.Row="1" Grid.Column="2" Margin="5"/>     <Button x:Name="divisionButton" Click="OperationButton_Click" Content="/" Grid.Row="1" Grid.Column="3" Margin="5"/>     <Button x:Name="sevenButton" Click="NumberButton_Click" Content="7" Grid.Row="2" Grid.Column="0" Margin="5"/>     <Button x:Name="eightButton" Click="NumberButton_Click" Content="8" Grid.Row="2" Grid.Column="1" Margin="5"/>     <Button x:Name="nineButton" Click="NumberButton_Click" Content="9" Grid.Row="2" Grid.Column="2" Margin="5"/>     <Button x:Name="multiplicationButton" Click="OperationButton_Click" Content="*" Grid.Row="2" Grid.Column="3" Margin="5"/>     <Button x:Name="fourButton" Click="NumberButton_Click" Content="4" Grid.Row="3" Grid.Column="0" Margin="5"/>     <Button x:Name="fiveButton" Click="NumberButton_Click" Content="5" Grid.Row="3" Grid.Column="1" Margin="5"/>     <Button x:Name="sixButton" Click="NumberButton_Click" Content="6" Grid.Row="3" Grid.Column="2" Margin="5"/>     <Button x:Name="substractionButton" Click="OperationButton_Click" Content="-" Grid.Row="3" Grid.Column="3" Margin="5"/>     <Button x:Name="oneButton" Click="NumberButton_Click" Content="1" Grid.Row="4" Grid.Column="0" Margin="5"/>     <Button x:Name="twoButton" Click="NumberButton_Click" Content="2" Grid.Row="4" Grid.Column="1" Margin="5"/>     <Button x:Name="threeButton" Click="NumberButton_Click" Content="3" Grid.Row="4" Grid.Column="2" Margin="5"/>     <Button x:Name="plusButton" Click="OperationButton_Click" Content="+" Grid.Row="4" Grid.Column="3" Margin="5"/>     <Button x:Name="zeroButton" Click="NumberButton_Click" Content="0" Grid.Row="5" Grid.ColumnSpan="2" Margin="5"/>     <Button x:Name="dotButton" Click="DotButton_Click" Content="." Grid.Row="5" Grid.Column="2" Margin="5"/>     <Button x:Name="equalButton" Click="EqualButton_Click" Content="=" Grid.Row="5" Grid.Column="3" Margin="5"/>   </Grid> </Window> 
WPF ile Hesap Makinesi Uygulaması
Derlenmiş Görünümü

CODEBEHIND KISMI:

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows; using System.Windows.Controls; using System.Windows.Data; using System.Windows.Documents; using System.Windows.Input; using System.Windows.Media; using System.Windows.Media.Imaging; using System.Windows.Navigation; using System.Windows.Shapes; namespace WPFGiris.D3 {   /// <summary>   /// MainWindow.xaml etkileşim mantığı   /// </summary>   public partial class MainWindow : Window   {     double lastNumber,result;     SelectedOperator selectedOperator;     public MainWindow()     {       InitializeComponent();       //resultLabel.Content = "0"; //uygulama yüklenirken ilk atadığımız sayı... istersek başka sayı verebiliriz.       acButton.Click += AcButton_Click; //AcButton_Click olayını çalıştırır      // negativeButton.Click += NegativeButton_Click; Gerek yok.       percentageButton.Click += PercentageButton_Click;       //equalButton.Click += EqualButton_Click;     }     private void NumberButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {       int selectedValue = 0;       if (sender == zeroButton)         selectedValue = 0; //tıklanan butona göre selectedValue değişkenine sayı atarız       if (sender == oneButton)         selectedValue = 1;       if (sender == twoButton)         selectedValue = 2;       if (sender == threeButton)         selectedValue = 3;       if (sender == fourButton)         selectedValue = 4;       if (sender == fiveButton)         selectedValue = 5;       if (sender == sixButton)         selectedValue = 6;       if (sender == sevenButton)         selectedValue = 7;       if (sender == eightButton)         selectedValue = 8;       if (sender == nineButton)         selectedValue = 9;       if (resultLabel.Content.ToString() == "0")       {         resultLabel.Content = $"{selectedValue}"; //butonun valuesinde yer alanı atar       }else       {         resultLabel.Content = $"{resultLabel.Content}{selectedValue}"; // resultLabel content sıfır değilse mevcut sayının arkasına butonun valuesinde yer alan değeri ekler.       }     }          private void OperationButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {       if (double.TryParse(resultLabel.Content.ToString(), out lastNumber))       {         resultLabel.Content = "0";       }       if (sender == multiplicationButton)         selectedOperator = SelectedOperator.Multiplication;       if (sender == divisionButton)         selectedOperator = SelectedOperator.Division;       if (sender == plusButton)         selectedOperator = SelectedOperator.Addition;       if (sender == substractionButton)         selectedOperator = SelectedOperator.Substraction;     }      private void AcButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {       resultLabel.Content = "0";       lastNumber=0;       result=0;     }     private void PercentageButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {       double tempNumber;       if (double.TryParse(resultLabel.Content.ToString(), out tempNumber))       {         tempNumber = tempNumber / 100;         if (lastNumber != 0)           tempNumber *= lastNumber;         resultLabel.Content = tempNumber.ToString();       }     }     private void EqualButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {       double NewNumber;       if (double.TryParse(resultLabel.Content.ToString(), out NewNumber))       {         switch (selectedOperator)         {           case SelectedOperator.Addition:             result = SimpleMath.Add(lastNumber, NewNumber);             break;           case SelectedOperator.Substraction:             result = SimpleMath.Substraction(lastNumber, NewNumber);             break;           case SelectedOperator.Multiplication:             result = SimpleMath.Multiply(lastNumber, NewNumber);             break;           case SelectedOperator.Division:             result = SimpleMath.Divide(lastNumber, NewNumber);             break;         }         resultLabel.Content = result.ToString();        }     }     private void DotButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {       if (resultLabel.Content.ToString().Contains("."))       {         //Bir şey yapma       }       else       {         resultLabel.Content = $"{resultLabel.Content}.";       }           }     private void NegativeButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {       if(double.TryParse(resultLabel.Content.ToString(), out lastNumber))       {         lastNumber = lastNumber * (-1);         resultLabel.Content = lastNumber.ToString();       }     }   }   public enum SelectedOperator   {     Addition,     Substraction,     Multiplication,     Division   }   public class SimpleMath   {     public static double Add(double n1, double n2)     {       return n1 + n2;     }     public static double Substraction(double n1, double n2)     {       return n1 - n2;     }     public static double Multiply(double n1, double n2)     {       return n1 * n2;     }     public static double Divide(double n1, double n2)     {       return n1 / n2;     }   } } 


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

“WPF ile Hesap Makinesi Uygulaması” için bir yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir