Python ile Yüz Tanıma

Python ile Yüz Tanıma

Open CV’nin Haar Cascade şablonuyla fotoğraf ve video üzerinde yüz tespiti yapmak gerçekten kolay…

Python ile ilgili temel paketleri yüklediyseniz OPEN CV’nin web sitesinden OpenCV’yi yükleyin. Yüklemek için bu adresi kullanabilirsiniz.

Python ile Yüz Tanıma
Exe dosyasını indirin ve kurulumu yapın.

Ben windows kullanıcısı olduğum için exe dosyasını indirdim ve kurulumu gerçekleştirdim.

Aşağıdaki kod örnek koddur. Bu kodu kullanarak yüz tanımlaması yapabilirsiniz. ellipse methodu yerine rectangle kullanarak kare çizebilirsiniz.

from __future__ import print_function import cv2 as cv import argparse def detectAndDisplay(frame):   frame_gray = cv.cvtColor(frame, cv.COLOR_BGR2GRAY)   frame_gray = cv.equalizeHist(frame_gray)   #-- Detect faces   faces = face_cascade.detectMultiScale(frame_gray)   for (x,y,w,h) in faces:     center = (x + w//2, y + h//2)     frame = cv.ellipse(frame, center, (w//2, h//2), 0, 0, 360, (255, 0, 255), 4)     faceROI = frame_gray[y:y+h,x:x+w]     #-- In each face, detect eyes     eyes = eyes_cascade.detectMultiScale(faceROI)     for (x2,y2,w2,h2) in eyes:       eye_center = (x + x2 + w2//2, y + y2 + h2//2)       radius = int(round((w2 + h2)*0.25))       frame = cv.circle(frame, eye_center, radius, (255, 0, 0 ), 4)   cv.imshow('Capture - Face detection', frame) parser = argparse.ArgumentParser(description='Code for Cascade Classifier tutorial.') parser.add_argument('--face_cascade', help='Path to face cascade.', default='data/haarcascades/haarcascade_frontalface_alt.xml') parser.add_argument('--eyes_cascade', help='Path to eyes cascade.', default='data/haarcascades/haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml') parser.add_argument('--camera', help='Camera divide number.', type=int, default=0) args = parser.parse_args() face_cascade_name = args.face_cascade eyes_cascade_name = args.eyes_cascade face_cascade = cv.CascadeClassifier() eyes_cascade = cv.CascadeClassifier() #-- 1. Load the cascades if not face_cascade.load(cv.samples.findFile(face_cascade_name)):   print('--(!)Error loading face cascade')   exit(0) if not eyes_cascade.load(cv.samples.findFile(eyes_cascade_name)):   print('--(!)Error loading eyes cascade')   exit(0) camera_device = args.camera #-- 2. Read the video stream cap = cv.VideoCapture(camera_device) if not cap.isOpened:   print('--(!)Error opening video capture')   exit(0) while True:   ret, frame = cap.read()   if frame is None:     print('--(!) No captured frame -- Break!')     break   detectAndDisplay(frame)   if cv.waitKey(10) == 27:     break

Buradan (Github) xml dosyasını indirin ve konuzda bulunan ilgili dizine xml dosyanızı taşıyın ardından kodunuzu idenize yapıştırdıktan sonra derleyin. Web Caminiz aktifleşecek ve gözünüz, yüzünüz işaretlenecektir. Web Cam yerine fotoğraf kullanarak da bu işlemi yapmanız mümkün.

Python ile Yüz Tanıma

Birkaç gün sonra fotoğraf üzerinden tespit kodunu paylaşacağım.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir