Etiket: c# kapsülleme

  • C# OOP - Encapsulation(Kapsülleme)

    C# OOP – Encapsulation(Kapsülleme)

    Nesneye Yönelimli Programlamayı oluşturan dallardan biri de kapsülleme, sınıflar ve propertyleri bu bölümde sık sık kullanacağız.

  • C# dilinde propertyler

    C# dilinde propertyler

    Classların içinde oluşturulur ve kapsülleme örneklerinde karşımıza çıkarlar. Dışarıya aktarılan ve dışarıdan gelen değerleri kontrol ederler. Genelde değişkene atanacak veya değişkenden çekilecek değerin kontrolünü sağlarlar.