Etiket: codefirst example

  • Basit Codefirst Örneği-1

    Basit Codefirst Örneği-1

    CodeFirst, C# projemizde kod ile veritabanı oluşturma işlemiydi. Yeni bir proje oluşturup projemize Entity Framework’ü komut ekranından yada solution explorer’da projenizi sağ tuş yaparak Manage NuGet Packages alanından yükleyebiliyorduk.