C Sharp programlama

C# Veri tipleri ve temel örnek kodlar

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace _001_TiplerveDegiskenler { class Program { static void Main(string[] args) { int IlkSayi = 6; Console.WriteLine(IlkSayi); Console.ReadLine(); } } } Ekrana 6 değerini yazar. Yada WriteLine içindeki string değeri indisli olarak ekrana yazdıralım. using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace _001_TiplerveDegiskenler { class Program {…

Details