C# Veri tipleri ve temel örnek kodlar

C# Veri tipleri ve temel örnek kodlar

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace _001_TiplerveDegiskenler {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       int IlkSayi = 6;       Console.WriteLine(IlkSayi);       Console.ReadLine();        }   } }

Ekrana 6 değerini yazar. Yada WriteLine içindeki string değeri indisli olarak ekrana yazdıralım.

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace _001_TiplerveDegiskenler {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       int IlkSayi = 6;       Console.WriteLine("İlk Sayımız: {0}", IlkSayi); //parametrelidir.       Console.ReadLine();         }   } }

Long int ile aynı özelliğe sahip olmakla birlikte int değer aralığının (-21474836470 ve 2147483647) iki katını desteklemekle birlikte bellekte de iki katı kadar (64 bit) alan kaplar.

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; //Üst kısım kullanılan kütüphaneleri gösterir namespace _001_TiplerveDegiskenler //isim uzayı {   class Program // sınıf   {     static void Main(string[] args) //main methodu     {       int IlkSayi = 6;       long IkinciSayi = 151515151515;       Console.WriteLine("İlk Sayımız: {0}", IlkSayi); //int sayısı       Console.WriteLine("İkinci Sayımız: {0}", IkinciSayi); //long sayısı       Console.ReadLine();        }   } }

Short kullanımı:

//short int'in yarısı kadar alan kaplar yani 16 bit. Sayı aralığını örnek kodumuzda verdik.  using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace _001_TiplerveDegiskenler {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       int IlkSayi = 6;       long IkinciSayi = 151515151515;       short UcuncuSayi = -32768;       short DorduncuSayi = 32767;       Console.WriteLine("İlk Sayımız: {0}", IlkSayi);       Console.WriteLine("İkinci Sayımız: {0}", IkinciSayi);       Console.WriteLine("Ucuncu ve Dördüncü sayımız: {0} ve {1}", UcuncuSayi, DorduncuSayi);       Console.ReadLine();         }   } }

BYTE kullanımı

//Bellekte 8 bitlik yer kaplar. 0-255 arası değer alır.  using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace _001_TiplerveDegiskenler {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       int IlkSayi = 6;       long IkinciSayi = 151515151515;       short UcuncuSayi = -32768;       short DorduncuSayi = 32767;       byte besinciSayi = 5; //0-255 arası sayı tutar.       Console.WriteLine("İlk Sayımız: {0}", IlkSayi);       Console.WriteLine("İkinci Sayımız: {0}", IkinciSayi);       Console.WriteLine("Ucuncu ve Dördüncü sayımız: {0} ve {1}", UcuncuSayi, DorduncuSayi);       Console.WriteLine("Beşinci sayımız: {0}", besinciSayi);       Console.ReadLine();         }   } }

BOOL kullanımı (Mantıksal sonuç çıkar yani true yada false)

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace _001_TiplerveDegiskenler {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       int IlkSayi = 6;       long IkinciSayi = 151515151515;       short UcuncuSayi = -32768;       short DorduncuSayi = 32767;       bool sartimiz = true; // yada false kullanılır       // if else gibi şart bloklarında bunu kullanacağız.       byte besinciSayi = 5; //0-255 arası sayı tutar.       Console.WriteLine("İlk Sayımız: {0}", IlkSayi);       Console.WriteLine("İkinci Sayımız: {0}", IkinciSayi);       Console.WriteLine("Ucuncu ve Dördüncü sayımız: {0} ve {1}", UcuncuSayi, DorduncuSayi);       Console.WriteLine("Beşinci sayımız: {0}", besinciSayi);       Console.ReadLine();         }   } }

Char kullanımı

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace _001_TiplerveDegiskenler {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       char karakter = 'A';       string karakterler = "ANKARA";       // string charlar dizisidir... Katar da denir...       int IlkSayi = 6;       long IkinciSayi = 151515151515;       short UcuncuSayi = -32768;       short DorduncuSayi = 32767;       bool sartimiz = true; // yada false kullanılır       // if else gibi şart bloklarında bunu kullanacağız.       byte besinciSayi = 5; //0-255 arası sayı tutar.       Console.WriteLine("İlk Sayımız: {0}", IlkSayi);       Console.WriteLine("İkinci Sayımız: {0}", IkinciSayi);       Console.WriteLine("Ucuncu ve Dördüncü sayımız: {0} ve {1}", UcuncuSayi, DorduncuSayi);       Console.WriteLine("Beşinci sayımız: {0}", besinciSayi);       Console.WriteLine("Karakterimiz {0}", karakter);       Console.WriteLine("Karakter Sayımız ASCII {0}", (int)karakter);       Console.WriteLine("Şehir: {0}", karakterler);       Console.ReadLine();         }   } }

Double kullanımı:

//Ondalıklı sayıları tutar ve 64 bitlik yer kaplar. using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace _001_TiplerveDegiskenler {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       char karakter = 'A';       string karakterler = "ANKARA";       // string charlar dizisidir... Katar da denir...       double sayi6 = 3455.5;       int IlkSayi = 6;       long IkinciSayi = 151515151515;       short UcuncuSayi = -32768;       short DorduncuSayi = 32767;       bool sartimiz = true; // yada false kullanılır       // if else gibi şart bloklarında bunu kullanacağız.       byte besinciSayi = 5; //0-255 arası sayı tutar.       Console.WriteLine("İlk Sayımız: {0}", IlkSayi);       Console.WriteLine("İkinci Sayımız: {0}", IkinciSayi);       Console.WriteLine("Ucuncu ve Dördüncü sayımız: {0} ve {1}", UcuncuSayi, DorduncuSayi);       Console.WriteLine("Beşinci sayımız: {0}", besinciSayi);       Console.WriteLine("Karakterimiz {0}", karakter);       Console.WriteLine("Karakter Sayımız ASCII {0}", (int)karakter);       Console.WriteLine("Şehir: {0}", karakterler);        Console.WriteLine("Ondalıklı sayımız {0}", sayi6);        Console.ReadLine();         }   } } 

Decimal kullanımı

//Double 'dan daha hassas ve büyük ondalıklı sayıları tutan veritipidir. using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace _001_TiplerveDegiskenler {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       char karakter = 'A';       string karakterler = "ANKARA";       // string charlar dizisidir... Katar da denir...       double sayi6 = 3455.5;       decimal sayi7 = 3455.5m; // ondalık yoksa m harfi konmaz       int IlkSayi = 6;       long IkinciSayi = 151515151515;       short UcuncuSayi = -32768;       short DorduncuSayi = 32767;       bool sartimiz = true; // yada false kullanılır       // if else gibi şart bloklarında bunu kullanacağız.       byte besinciSayi = 5; //0-255 arası sayı tutar.       Console.WriteLine("İlk Sayımız: {0}", IlkSayi);       Console.WriteLine("İkinci Sayımız: {0}", IkinciSayi);       Console.WriteLine("Ucuncu ve Dördüncü sayımız: {0} ve {1}", UcuncuSayi, DorduncuSayi);       Console.WriteLine("Beşinci sayımız: {0}", besinciSayi);       Console.WriteLine("Karakterimiz {0}", karakter);       Console.WriteLine("Karakter Sayımız ASCII {0}", (int)karakter);       Console.WriteLine("Şehir: {0}", karakterler);        Console.WriteLine("Ondalıklı sayımız {0}", sayi6);        Console.WriteLine("Ondalıklı sayımız {0}", sayi7);        Console.ReadLine();        }   } }


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir