C# dilinde IF/ELSEIF/ELSE karar yapıları

C# dilinde IF/ELSEIF/ELSE karar yapıları

Karar yapılarını anlatır kodlarımız:

TEMEL KARAR YAPILARINI ANLATAN KODLAR:

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S3.D1.IfElseKullanimi {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       #region IF/ELSE Genel Kullanımı       if (true) {         //şart sağlanıyorsa bu işlemleri yap       }       else       {         //şart sağlanmııyorsa bu işlemleri yap       }       #endregion       #region ORNEK 1       int sayi1 = 10;       int sayi2 = 15;       bool sonuc = sayi1 <sayi2;       if (sonuc)       {         Console.WriteLine("Sayı 1 değeri sayı 2 değerinden küçüktür");       }       else       {         Console.WriteLine("Sayı 2 değeri sayı 1 değerinden küçüktür.");       }       #endregion        #region ORNEK 2 // ÖRNEK 1'İN DAHA KISA HALİ             if (sayi1 < sayi2)       {         Console.WriteLine("Sayı 1 değeri sayı 2 değerinden küçüktür");       }       else       {         Console.WriteLine("Sayı 2 değeri sayı 1 değerinden küçüktür.");       }       #endregion       #region KISA IF ELSE             if (sayi1 < sayi2) Console.WriteLine("Sayı 1 değeri sayı 2 değerinden küçüktür");       else Console.WriteLine("Sayı 1 değeri sayı 2 değerinden büyüktür");       //if tek başına da çalışır, else kullanmak şart değildir       if (sayi1 < sayi2) Console.WriteLine("Sayı 1 değeri sayı 2 değerinden küçüktür");       #endregion        Console.ReadLine();     }   } } 

ÖRNEK KOD:

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S3.D1.IfElseKullanimi {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       string kullaniciAdi = string.Empty;       string parola = string.Empty;       Console.Write("Lütfen Kullanıcı Adınızı Giriniz: ");       kullaniciAdi = Console.ReadLine();       Console.Write("\nLütfen Parolanızı Giriniz:");       parola = Console.ReadLine();       Console.WriteLine("");       if(kullaniciAdi=="Demo" && parola == "1234")       {         Console.WriteLine("Kullanıcı Girişi Başarıyla Tamamlandı...");       }       else       {         Console.WriteLine("Kullanıcı Adı veya Parola Yanlış!..");       }        Console.ReadLine();     }   } } 

ÖRNEK KOD 2:

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S3.D1.IfElseKullanimi {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       int not1, not2, not3, ortalama;       Console.Write("Öğrencinin İlk Notunu Giriniz: ");       not1 = int.Parse(Console.ReadLine());       Console.Write("\nÖğrencinin İkinci Notunu Giriniz: ");       not2 = int.Parse(Console.ReadLine());       Console.Write("\nÖğrencinin Üçüncü Notunu Giriniz: ");       not3 = int.Parse(Console.ReadLine());       ortalama = (not1 + not2 + not3) / 3;       Console.WriteLine("");       if (ortalama > 45)       {         Console.WriteLine("Ortalama 45'in üzerinde olduğu için bu öğrenci geçti. Öğrencinin Ortalaması: "+ortalama);       }       else       {         Console.WriteLine("Ortalama 45'in altında olduğu için bu öğrenci kaldı!");       }        Console.ReadLine();     }   } } 

IF/ELSE IF/ ELSE KULLANIMI

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S3.D1.IfElseKullanimi {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       #region ELSE IF GENEL KULLANIMI       if (true)       {         //bu şart doğruysa burası ilk çalışır       }else if (true)       {         // üstteki if şartı yanlış ise sonradan gelen ilk else if şartı sağlanıyorsa burası çalışır       }else if (true)       {         //üstteki else if şartı sağlanmamış bu else if şartı sağlanıyorsa burası çalışır       }       else       {         //hiçbir if ve else if şartları sağlanmıyorsa burası çalışır.       }       #endregion       //ÖRNEK       int not1, not2, not3, ortalama;        Console.Write("Öğrencinin İlk Notunu Giriniz: ");       not1 = int.Parse(Console.ReadLine());       Console.Write("\nÖğrencinin İkinci Notunu Giriniz: ");       not2 = int.Parse(Console.ReadLine());       Console.Write("\nÖğrencinin Üçüncü Notunu Giriniz: ");       not3 = int.Parse(Console.ReadLine());       ortalama = (not1 + not2 + not3) / 3;       Console.WriteLine("");       if (ortalama > 0 && ortalama < 45) Console.WriteLine("Zayıf");       else if (ortalama >= 45 && ortalama < 60) Console.WriteLine("Orta");       else if (ortalama >= 60 && ortalama < 80) Console.WriteLine("İyi");       else if (ortalama >= 80 && ortalama <= 100) Console.WriteLine("Pekiyi");       else Console.WriteLine("Aralık dışı ortalama değeri lütfen notlarınızı kontrol ediniz.");        Console.ReadLine();     }   } } 

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir