C# dilinde Switch-Case karar yapıları

C# dilinde Switch-Case karar yapıları

Switch-Case de if else gibi karar yapıları grubunda yer alır. Switche gelen dataya göre o dataya sahip olan case çalışır.

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S3.D2.SwitchCaseKullanimi {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       #region switch case genel kullanımı       int islem = 1;       switch (islem) {         case 1: /* Kodlarınız */ break;         case 2: /* Kodlarınız */ break;         case 3: /* Kodlarınız */ break;         default: /* hiçbir şart uymuyorsa her halükarda çalışacak kodlar */ break;       }       #endregion       //ÖRNEK 1       string kullaniciGelenDeger1, kullaniciGelenDeger2, kullaniciGelenSecim = string.Empty;       int sayi1, sayi2, sonuc = 0;       Console.Write("Sayı 1 değerini giriniz : ");       kullaniciGelenDeger1 = Console.ReadLine();       Console.Write("Sayı 2 değerini giriniz : ");       kullaniciGelenDeger2 = Console.ReadLine();       Console.Clear();       Console.WriteLine("İşleminizi Seçiniz");       Console.WriteLine("1 - Toplama");       Console.WriteLine("2 - Çıkartma");       Console.WriteLine("3 - Çarpma");       Console.WriteLine("4 - Bölme");       Console.Write("Seçiminiz : ");       kullaniciGelenSecim = Console.ReadLine();       sayi1 = int.Parse(kullaniciGelenDeger1);       sayi2 = int.Parse(kullaniciGelenDeger2);       switch (kullaniciGelenSecim)       {         case "1":           sonuc = sayi1 + sayi2;           break;         case "2":           sonuc = sayi1 - sayi2;           break;         case "3":           sonuc = sayi1 * sayi2;           break;         case "4":           sonuc = sayi1 / sayi2;           break;         default:           Console.WriteLine("Lütfen 1 - 4 arasında bir değer seçimi yapınız");           break;       }       Console.WriteLine(sonuc);       Console.ReadLine();     }   } } 

Yılın aylarının sayısını yazıp, ay adını yazdırma; belirli işlemler yaptırma gibi şeyler switch case örneklerinde yer tutar. Örnek sayısını fazla eklemiyoruz. Kod kullanımı bu şekilde basittir.

Case birleştirme ise case "8": case "9": case "10": //Kodunuz. break; case "11": case "12": case "13": //Kodunuz. break; default: // örnek kodunuz break;  //Şeklinde çalışır.

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir