C# Static class, metot ve değişkenler

C# Static class, metot ve değişkenler

Değişkenler, metotlar ve static değişken ve metotlar arasındaki farkları görelim…

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace WPFCSharp.D1 {   class Program   {     static int para;     int para2;     //Global değişkenler.     static void Main(string[] args)     {       // Konsol projesinde main methodumuz static olduğundan bu metoda çağrılan değişken ve methodlar static olmak zorundadır. Aksi halde o değişkenleri vs. kullanamayız ve hata alırız.       //static değişken ve metotlar ramde direkt oluşturulur.       para = 50;       //para2 static olmadığı için kullanamıyoruz.       BankAccount ba = new BankAccount();       Console.WriteLine(ba.AddToBalance(15));       Console.WriteLine(SimpleMath.Add(15.5, 10)); //SimpleMath classı içinde static method olduğundan new ile örneklemeye gerek yoktur.       Console.ReadLine();     }   }   class SimpleMath   {     public static double Add(double sayi1, double sayi2)     {       return sayi1 + sayi2;     }   }   class BankAccount   {     public double AddToBalance(double balanceToBeAdded)     {       return balanceToBeAdded;     }   } } 

Classlarda da public static class SinifAdi şeklinde tenımlama yapılır ve class içindeki field ve metotlar mutlaka static olmalıdır. static classlar new ile örneklenemez.

Ayrıca static classların constructor methoddu da static sinifadi() şeklinde oluşturulur ve çağrıldığında ilk çağrılış için çalışır 2 veya 3. çağrılışlarda çalışmaz.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir