WPF Implicit Styles

WPF Implicit Styles

Önceki yazılarımızda element üzerinden background ve foregrounda tek tek kodla renklendirme yapmış ardından staticresources kullanmış ve bunları da App.xmal altında toplamıştık. Şimdi ise tüm butonlar ve labellar için toplu işlemler yapabileceğimiz “style” kodlarını görelim.

MainWindow.xmal dosyası:

<Window x:Class="WPFGiris.D3.MainWindow"     xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"     xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"     xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"     xmlns:local="clr-namespace:WPFGiris.D3"     mc:Ignorable="d"     Title="Hesap Makinesi" Height="525" Width="350">        <Grid Margin="10">         <Grid.ColumnDefinitions>       <ColumnDefinition Width="*"/>       <ColumnDefinition Width="*"/>       <ColumnDefinition Width="*"/>       <ColumnDefinition Width="*"/>     </Grid.ColumnDefinitions>     <Grid.RowDefinitions>       <RowDefinition Height="2*"/>       <RowDefinition Height="*"/>       <RowDefinition Height="*"/>       <RowDefinition Height="*"/>       <RowDefinition Height="*"/>       <RowDefinition Height="*"/>     </Grid.RowDefinitions>     <Label x:Name="resultLabel" Content="0" Grid.ColumnSpan="4" HorizontalAlignment="Right" VerticalAlignment="Bottom"/>     <Button x:Name="acButton" Click="AcButton_Click" Content="AC" Foreground="Black" Grid.Row="1" Margin="5"/>     <Button x:Name="negativeButton" Click="NegativeButton_Click" Content="+/1" Foreground="Black" Grid.Row="1" Grid.Column="1" Margin="5"/>     <Button x:Name="percentageButton" Click="PercentageButton_Click" Content="%" Foreground="Black" Grid.Row="1" Grid.Column="2" Margin="5"/>     <Button x:Name="divisionButton" Click="OperationButton_Click" Content="/" Grid.Row="1" Grid.Column="3" Margin="5"         Background="{StaticResource operatorsColor}" />     <Button x:Name="sevenButton" Click="NumberButton_Click" Background="{StaticResource numbersColor}" Content="7" Grid.Row="2" Grid.Column="0" Margin="5"/>     <Button x:Name="eightButton" Click="NumberButton_Click" Content="8" Background="{StaticResource numbersColor}" Grid.Row="2" Grid.Column="1" Margin="5"/>     <Button x:Name="nineButton" Click="NumberButton_Click" Content="9" Background="{StaticResource numbersColor}" Grid.Row="2" Grid.Column="2" Margin="5"/>     <Button x:Name="multiplicationButton" Click="OperationButton_Click" Background="{StaticResource operatorsColor}" Content="*" Grid.Row="2" Grid.Column="3" Margin="5"/>     <Button x:Name="fourButton" Click="NumberButton_Click" Content="4" Background="{StaticResource numbersColor}" Grid.Row="3" Grid.Column="0" Margin="5"/>     <Button x:Name="fiveButton" Click="NumberButton_Click" Content="5" Background="{StaticResource numbersColor}" Grid.Row="3" Grid.Column="1" Margin="5"/>     <Button x:Name="sixButton" Click="NumberButton_Click" Content="6" Background="{StaticResource numbersColor}" Grid.Row="3" Grid.Column="2" Margin="5"/>     <Button x:Name="substractionButton" Click="OperationButton_Click" Background="{StaticResource operatorsColor}" Content="-" Grid.Row="3" Grid.Column="3" Margin="5"/>     <Button x:Name="oneButton" Click="NumberButton_Click" Content="1" Background="{StaticResource numbersColor}"  Grid.Row="4" Grid.Column="0" Margin="5"/>     <Button x:Name="twoButton" Click="NumberButton_Click" Content="2" Background="{StaticResource numbersColor}" Grid.Row="4" Grid.Column="1" Margin="5"/>     <Button x:Name="threeButton" Click="NumberButton_Click" Content="3" Background="{StaticResource numbersColor}" Grid.Row="4" Grid.Column="2" Margin="5"/>     <Button x:Name="plusButton" Click="OperationButton_Click" Background="{StaticResource operatorsColor}" Foreground="White" Content="+" Grid.Row="4" Grid.Column="3" Margin="5"/>     <Button x:Name="zeroButton" Click="NumberButton_Click" Content="0" Grid.Row="5" Background="{StaticResource numbersColor}" Grid.ColumnSpan="2" Margin="5"/>     <Button x:Name="dotButton" Click="DotButton_Click" Content="." Grid.Row="5" Background="{StaticResource numbersColor}" Grid.Column="2" Margin="5"/>     <Button x:Name="equalButton" Click="EqualButton_Click" Background="{StaticResource operatorsColor}" Content="=" Grid.Row="5" Grid.Column="3" Margin="5" Cursor="Hand"/>   </Grid> </Window> 

Yukarıdaki kodlarda gördüğünüz gibi 3buton için ForeGround black değeri verdik diğerleri için App.xmal içinde style ile biçimlendirme yapacağız

App.xmal:

<Application x:Class="WPFGiris.D3.App"       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"       xmlns:local="clr-namespace:WPFGiris.D3"       StartupUri="MainWindow.xaml">   <Application.Resources>     <SolidColorBrush x:Key="numbersColor" Color="#000000"/>     <SolidColorBrush x:Key="operatorsColor" Color="Green" />     <SolidColorBrush x:Key="foregroundColor" Color="White"/>     <Style TargetType="Button">       <Setter Property="Foreground" Value="White" />       <Setter Property="FontSize" Value="25" />     </Style>     <Style TargetType="Label">       <Setter Property="FontSize" Value="70" />     </Style>         </Application.Resources> </Application> 
WPF Implicit Styles

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir