WPF XMAL ve CodeBehind arasındaki bağlantı ve eventlar

WPF XMAL ve CodeBehind arasındaki bağlantı ve eventlar

WPF de arayüzü XMAL kısmından kodluyoruz ve xmal.cs kısmından da CodeBehind tarafını C# ile kodluyoruz. Bu kodlamaları yaparken bir elemente ulaşmak için x:Name kodunu kullarak nesnelere isim veriyoruz.

Ardından butonlar için de Click=”OlayAdi” şeklinde isimlendirme yaparak Click eventları oluşturuyoruz.

WPF XMAL ve CodeBehind arasındaki bağlantı ve eventlar
<Window x:Class="WPFGiris.D3.MainWindow"     xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"     xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"     xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"     xmlns:local="clr-namespace:WPFGiris.D3"     mc:Ignorable="d"     Title="Hesap Makinesi" Height="525" Width="350">   <Grid Margin="10">         <Grid.ColumnDefinitions>       <ColumnDefinition Width="*"/>       <ColumnDefinition Width="*"/>       <ColumnDefinition Width="*"/>       <ColumnDefinition Width="*"/>     </Grid.ColumnDefinitions>     <Grid.RowDefinitions>       <RowDefinition Height="2*"/>       <RowDefinition Height="*"/>       <RowDefinition Height="*"/>       <RowDefinition Height="*"/>       <RowDefinition Height="*"/>       <RowDefinition Height="*"/>     </Grid.RowDefinitions>     <Label x:Name="resultLabel" Content="0" Grid.ColumnSpan="4" HorizontalAlignment="Right" VerticalAlignment="Bottom" FontSize="60"/>     <Button x:Name="acButton" Click="AcButton_Click" Content="AC" Grid.Row="1" Margin="5"/>     <Button x:Name="negativeButton" Click="NegativeButton_Click" Content="+/1" Grid.Row="1" Grid.Column="1" Margin="5"/>     <Button x:Name="percentageButton" Click="PercentageButton_Click" Content="%" Grid.Row="1" Grid.Column="2" Margin="5"/>     <Button x:Name="divisionButton" Content="/" Grid.Row="1" Grid.Column="3" Margin="5"/>     <Button x:Name="sevenButton" Click="SevenButton_Click" Content="7" Grid.Row="2" Grid.Column="0" Margin="5"/>     <Button x:Name="eightButton" Click="EightButton_Click" Content="8" Grid.Row="2" Grid.Column="1" Margin="5"/>     <Button x:Name="nineButton" Click="NineButton_Click" Content="9" Grid.Row="2" Grid.Column="2" Margin="5"/>     <Button x:Name="multiplicationButton" Content="*" Grid.Row="2" Grid.Column="3" Margin="5"/>     <Button x:Name="fourButton" Click="FourButton_Click" Content="4" Grid.Row="3" Grid.Column="0" Margin="5"/>     <Button x:Name="fiveButton" Click="FiveButton_Click" Content="5" Grid.Row="3" Grid.Column="1" Margin="5"/>     <Button x:Name="sixButton" Click="SixButton_Click" Content="6" Grid.Row="3" Grid.Column="2" Margin="5"/>     <Button x:Name="substractionButton" Content="-" Grid.Row="3" Grid.Column="3" Margin="5"/>     <Button x:Name="oneButton" Click="OneButton_Click" Content="1" Grid.Row="4" Grid.Column="0" Margin="5"/>     <Button x:Name="twoButton" Click="TwoButton_Click" Content="2" Grid.Row="4" Grid.Column="1" Margin="5"/>     <Button x:Name="threeButton" Click="ThreeButton_Click" Content="3" Grid.Row="4" Grid.Column="2" Margin="5"/>     <Button x:Name="sumButton" Click="SumButton_Click" Content="+" Grid.Row="4" Grid.Column="3" Margin="5"/>     <Button x:Name="zeroButton" Click="ZeroButton_Click" Content="0" Grid.Row="5" Grid.ColumnSpan="2" Margin="5"/>     <Button x:Name="dotButton" Content="." Grid.Row="5" Grid.Column="2" Margin="5"/>     <Button x:Name="equalButton" Click="EqualButton_Click" Content="=" Grid.Row="5" Grid.Column="3" Margin="5"/>   </Grid> </Window> 
using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows; using System.Windows.Controls; using System.Windows.Data; using System.Windows.Documents; using System.Windows.Input; using System.Windows.Media; using System.Windows.Media.Imaging; using System.Windows.Navigation; using System.Windows.Shapes; namespace WPFGiris.D3 {   /// <summary>   /// MainWindow.xaml etkileşim mantığı   /// </summary>   public partial class MainWindow : Window   {     double lastNumber,result;     public MainWindow()     {       InitializeComponent();       //resultLabel.Content = "0"; //uygulama yüklenirken ilk atadığımız sayı... istersek başka sayı verebiliriz.       acButton.Click += AcButton_Click; //AcButton_Click olayını çalıştırır      // negativeButton.Click += NegativeButton_Click; Gerek yok.       percentageButton.Click += PercentageButton_Click;       equalButton.Click += EqualButton_Click;     }     private void SevenButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {       if (resultLabel.Content.ToString() == "0")       {         resultLabel.Content = "7"; //0 ise 0 yerine 7 değerini atarız       }else       {         resultLabel.Content = $"{resultLabel.Content}7"; //sıfır değil ise var olan metnin sonuna atama yaparız.         // resultLabel.Content += "7"; bu şekilde de aynı sonuca varabilirsiniz.       }     }     private void EightButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {       if (resultLabel.Content.ToString() == "0")       {         resultLabel.Content = "8";       }       else       {         resultLabel.Content = $"{resultLabel.Content}8";       }     }     private void NineButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {       if (resultLabel.Content.ToString() == "0")       {         resultLabel.Content = "9";       }       else       {         resultLabel.Content = $"{resultLabel.Content}9";       }     }     private void FourButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {       if (resultLabel.Content.ToString() == "0")       {         resultLabel.Content = "4";       }       else       {         resultLabel.Content = $"{resultLabel.Content}4";       }     }     private void FiveButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {       if (resultLabel.Content.ToString() == "0")       {         resultLabel.Content = "5";       }       else       {         resultLabel.Content = $"{resultLabel.Content}5";       }     }     private void SixButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {       if (resultLabel.Content.ToString() == "0")       {         resultLabel.Content = "6";       }       else       {         resultLabel.Content = $"{resultLabel.Content}6";       }     }     private void OneButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {       if (resultLabel.Content.ToString() == "0")       {         resultLabel.Content = "1";       }       else       {         resultLabel.Content = $"{resultLabel.Content}1";       }     }     private void TwoButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {       if (resultLabel.Content.ToString() == "0")       {         resultLabel.Content = "2";       }       else       {         resultLabel.Content = $"{resultLabel.Content}2";       }     }     private void ThreeButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {       if (resultLabel.Content.ToString() == "0")       {         resultLabel.Content = "3";       }       else       {         resultLabel.Content = $"{resultLabel.Content}3";       }     }     private void SumButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {     }     private void ZeroButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {       if (resultLabel.Content.ToString() == "0")       {         resultLabel.Content = "0";       }       else       {         resultLabel.Content = $"{resultLabel.Content}0";       }     }     private void AcButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {       resultLabel.Content = "0";     }     private void PercentageButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {       if (double.TryParse(resultLabel.Content.ToString(), out lastNumber))       {         lastNumber = lastNumber / 100;         resultLabel.Content = lastNumber.ToString();       }     }     private void EqualButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {     }     private void NegativeButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)     {       if(double.TryParse(resultLabel.Content.ToString(), out lastNumber))       {         lastNumber = lastNumber * (-1);         resultLabel.Content = lastNumber.ToString();       }     }   } } 


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir