C# dilinde propertyler

C# dilinde propertyler

Classların içinde oluşturulur ve kapsülleme örneklerinde karşımıza çıkarlar. Dışarıya aktarılan ve dışarıdan gelen değerleri kontrol ederler. Genelde değişkene atanacak veya değişkenden çekilecek değerin kontrolünü sağlarlar.

Genelde private erişim belirleyicili değişkenimizin dışarıyla veri alışverişini propertyler ile sağlarız. Javada getter setter ile aynı mantıktadır. Kontrollü ve güvenli programlamayı sağlar.

  class BankAccount   {     private double balance; // değişken     public double Balance //property     {       get       {         if(balance<1000000) //kontrol et         return balance; //çağrılan değer için balance değişkeninin değerini gönder         return 1000000;       }       set       {         if(value >0) //bu şekilde dışarıdan gelen atamaların kontrolünü sağlayabiliriz...         balance = value;//dışarıdan gelen değeri balance değişkenine ata.       }     }      public double AddToBalance(double balanceToBeAdded)     {       balance += balanceToBeAdded;       return balance;     }   }

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir