C Programlama

C dilinde scanf, printf ve string kullanımı

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <locale.h> int main() { setlocale(LC_ALL, “Turkish”); char alanAdi[] = “KODLASANA.COM”; printf(“%d \n”, strlen(alanAdi)); //Ekranda 13 yazar char isim[15]; printf(“Lütfen bir isim giriniz… \n”); scanf(“%s”, isim); int uzunluk=strlen(isim); printf(” \”%s\” uzunluğu: %d karakterdir.”,isim,uzunluk); return 0; } strlen methodu, string.h kütüphanesi eklendiğinde çalışır ve char dizisini, katarları sayar. #include <stdio.h>…

C Sharp programlama

C#ta tür dönüşümleri

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFramework.S1.D4.TurDonusumleri { class Program { static void Main(string[] args) { byte sayi1 = byte.MaxValue; sayi1 = byte.MinValue; //Bilinçli Tür Dönüşümü int sayi2 = 125; sayi1 = (byte)sayi2; // (byte) ile bilinçlendiriyoruz. //üstteki dönüşüm bilinçli tür dönüşümüdür. Console.WriteLine(sayi1); // BİLİNÇSİZ TÜR DÖNÜŞÜMÜ double sayi3 =…